קבלן-שיפוצים-על-גיני

קבלן שיפוצים וחוזה עם קבלן

עבודות שיפוצים אמרתם? מה הייתם משאירים כמו שהו ומה צריך לשנות? מה עם אוורור וחיסכון באנרגיה?

לפני שנגשים לסידור דירה חדשה, ובין אם רוצים לסדר ולארגן דירה קיימת, לפני שמתחילים צריך לדעת באופן ברור מהם הצרכים שלנו, מה כמות הכסף שהקצבנו לשיפוץ, מהי כמות הזמן, ומהי הדרך שבה נרצה להשיג את מטרתנו.

כדי להגיע לתוצאה טובה צריך לערוך רשימה:

  1. כתבו מה הייתם משאירים כמו שהו ומה צריך לשנות.
  2. כתבו מה הדרישות שלכם מהבית, לכל אחד או לכל משפחה יש הרגלים ומקומות בבית חשובים יותר וחשובים פחות למשל: האם פינת אוכל היא בסדר עדיפות ראשון? אולי אתם מארחים יותר בסלון? איך חדר המשפחה? מתאים לילדים? התחילו לרשום את המקום בבית החשוב ביותר וסיימו בפחות חשוב.
  3. האם אתם יכולים להמשיך לגור בבית בזמן השיפוץ?

כדי לחסוך זמן, כסף וטעויות מיותרות, תמיד מומלץ להתייעץ עם קבלן שיפוצים או כל בעל מקצוע אחר המומחה בתחומו.

כמעט תמיד יהיה להם משהו חדש להגיד בנושא או רעיון יותר זול או יותר פשוט שלא חשבתם עליו. אבל, רק אחרי שהגדרתם בברור את המטרות שלכם מאותו חדר בדירה.

תכנון דירה עם קבלן לחיסכון באנרגיה

אפשר לתכנן דירה שתהיה מאווררת, שטופת שמש נעימה בחורף ומוצלת בקיץ!

בשיפוץ בית או דירה זו הזדמנות לחשוב מחדש על חסכון באנרגיה, על אוורור, על שמש נעימה בחורף ויותר צל בקיץ.

כדי לתכנן נכון איפה לפתוח חלון או מחיצה או איפה להצל יותר עם וילון או גגון, צריך להכיר את מסלול וזווית השמש בחורף ובקיץ, תשאלו קבלן שיפוצים הוא יודע.

מרפסת שמש- מרפסת הנמצאת בצד הדרומי של הבית פתרון מצוין לחיסכון באנרגיה, בחורף השמש זורחת נמוך ומכיוון דרום, יהיה נהדר אם נפתח את התריסים והוילונות ונסגור את החלונות כך תיווצר לנו חממה.

הצללת גגות – בקיץ יש קרינה חזקה על משטחים, גגות למשל, אפשר לצבוע את הגג בצבע בהיר או לשפר את הבידוד או לבנות פרגולה או סוכה מצלה.

חלונות בצד הדרומי – כדאי להעדיף חלונות בצד הדרומי ולהתקין מעליהם גגונים מצלים מפני קרינה חזקה.

איך ממתכננים בניית דירה לחסכון אנרגטי

איך נראה כתב התחייבות עם קבלן ?

כתב התחייבות עם קבלן השיפוצים הינו דבר סופר חשוב ואין להקל בכך את הראש !

לפני כל עבודה שתרצו בצעו כתב בתחייבות, לפניכם דוגמא לאיך זה צריך להראות …

כתב התחייבות
אני החתום מטה ____________ מאשר בזה כי בתאריך _______________ 
סיימתי את עבודתי בנושא: _______________ עבור: ________________
בכתובת: _______________________________________________
הנני לאשר בזה כי ביצעתי את העבודה על פי ההסכמים והתוכניות נשוא העבודה ובפיקוח המתכנן ועל פי הוראותיו, ואני אחראי לטיב ביצוע לתקופה של שנתיים מיום החתימה על מסמך זה, לגבי כל תיקון שידרש. למניעת ספק, הנני לציין כי אם יתגלה ליקוי בעבודתי שייקבע כליקוי ע"י המתכנן של המבנה: _____________, יחול עלי תיקון הליקוי ללא תמורה כספית נוספת, בתקופת האחריות.
כתב התחייבות זה אינו גורע מכל התחייבות חוזית או אחרת העלה עליי.

לראיה הנני חותם:

שם: __________________
כתובת: ________________
חתימה:________________
תאריך: ________________
כתב התחייבות עם קבלן
5 תנאים שכדאי להוסיף לחוזה עם קבלן

איך נראה חוזה עם קבלן שיפוצים ?

בעבודה מול קבלן שיפוצים כדאי לנסח חוזה כמו שצריך בכדי שלא יווצרו בעיות בהמשך …

לפניכם דוגמא לאיך צריך להראות חוזה שיפוצים עם קבלן :

הסכם
בין: ___________________________________ שיכונה להלן "המזמין"
לבין: __________________________________ שיכונה להלן "המבצע" 
בדבר ביצוע עבודות שיפוץ/בנייה בתחום: 

בכתובת: ______________________________ עבור המזמין.

הואיל והמבצע הינו קבלן שיפוצים מיומן בתחום האמור, והואיל והמזמין מעוניין כי המבצע יבצע בדירתו את העבודות הנ"ל,
באו הצדדים לידי הסכם זה:

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2. המבצע יבצע עבור המזמין את עבודות כמתואר במסמכים הבאים בשלמות:
– תוכנית חשמל/נגרות/מסגרות/אינסטלציה/ ________.
– כתב כמויות מפרט.
– נספח, המסומן: ____________ .
המסמכים הנ"ל מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

3. כל העבודות כוללות את אספקת כל החומרים הדרושים, למעט הרשומים כאן: _________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

4. כל העבודות והמוצרים יהיו לפי דרישות כל חקיקת משנה הקיימת בארץ, לרבות:
– תקנות והוראות על פי חוק התכנון והבנייה.
– תקן ישראלי, רשמי או רגיל.
– מפרט של מכון התקנים.

5. בכל מקום שלא נרשם אחרת, יהיו חומרים מסוג א'.

6. המבצע יהיה כפוף להוראות המתכנן: ______________, או מי מטעמו, לרבות הוראות בעל פה מהמתכנן הנ"ל.

7. המחיר המוסכם לביצוע העבודה בשלמות כמתואר לעיל הוא: ___________ ש"ח + מע"מ, וישולם בתנאים כמפורט בלוח תשלומים המצורף להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

8. העבודה תחל ב ___________ ותסתיים לכל המאוחר בתאריך: ___________ .

9. במקרה של חילוקי דעות, יהא הבורר – 
– – המתכנן, ____________ . *
– – ימונה על ידי אגודת אדריכלי הפנים בישראל (אא"פ). *

10. בתום העבודה של המבצע, יפקיד בידי המזמין כתב התחייבות שנוסחו רצ"ב והוא מהווא חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

לראיה כי הצדדים באו לידי הסכם זה הם חותמים: 

המזמין: ____________ המבצע: ____________ תאריך: ____________* מחק מיותר

כל אחד ישנה את כתב ההסכם לפי העניין.
חוזה עם קבלן שיפוצים
עוד בנושא: